Recordá que solo es válido 1 voto por usuario o dispositivo, para cada categoría.